DRUŠTVOOGLASI I OBAVEŠTENJAVESTI

Јавно предузеће за изградњу општине Г. Милановац: ПРОДАЈA путем ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу одлуке извршног директора бр. 937/24 од 16.05.2024. године, Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац, Горњи Милановац ул. Тихомира Матијевића број 4, расписује оглас за

ПРОДАЈУ

путем 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

(први пут)

радне машине за кошење травнатих површина у власништву Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, марке HUSQVARNA, модел Rider R316T AWD, година производње 2017, серијски број 20171600065, снага мотора 9,6 Kw, запремина мотора 603 ccm , погонско гориво бензин, произвођач мотора Kawasaki, ознака мотора FS Series V-Twin, исправан, намењен за одржавање травњака који се редовно косе, у одличном стању, редовно сервисиран код овлашћеног сервисера (на сваких 100 радних сати).

  1. Почетна лицитациона цена је 380.000,00 динара са ПДВ.
  2. Наведена радна машина продаје се у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.
  3. Јавно надметање за продају обавиће се 28.05.2024. године (уторак) у бази Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, ул. Железничка бб, са почетком у 11,30 часова.
  1. На јавном надметању могу учествовати правна и физичка лица, уз предходну уплату депозита на текући рачун Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, бр. 200-3439550101914-68 који се води код Банке Поштанске штедионице а.д. у висини од 10% од почетне лицитационе цене предмета продаје, најкасније до почетка јавног надметања. Лицитациони корак износи 10.000,00 динара.
  2. Купопродајни уговор се потписује у року од 2 дана од дана одржавања јавног надметања. Рок за уплату излицитиране цене је 8 дана од дана потписивања уговора. Уплаћени депозит се урачнунава у купопродајну цену. Испорука машине по извршеној уплати.
  3. Све трошкове који проистекну из реализације уговора, плаћа купац.
  4. Ако проглашени купац не закључи уговор о купопродаји или не уплати купопродајну цену у року из тачке 6. овог огласа губи право на повраћај депозита.

8. Радна машина која је предмет продаје може се погледати сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова у бази Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац у улици Железничка бб, Горњи Милановац.

9. За сва додатна питања обратити се на телефон број 060/0717-994.

 

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezani članci

Back to top button